Search

Những bản ký họa chì than của Mạnh Quỳnh vào những năm 1934-1935, lúc Mạnh Quỳnh 17 tuổi

 

ĐÌNH BẢNG

 

 

 

 

 

Đền Ghềnh - Gia Lâm

 

Gia Lâm

 

Chùa Long Châu - Hà Đông

 

Chùa Long Châu

 

Chùa Long Châu

 

Yên Thái - Bưởi (18/01/1935)

 

Đường Thái Hà (12/01/1935)

 

Chùa Đông Quang

 

Đường Sơn Tây - Hà Đông (06/01/1935)